Japan Heddiw 2019: Fumio Obata ac Yuya Sato / Japan Now 2019: Fumio Obata and Yuya Sato

Thu Feb 21 2019 at 06:30 pm to 08:00 pm
Yr Hen Lyfrgell (The Old Library), Working Street, Cardiff, United Kingdom

Yr Hen Lyfrgell (The Old Library), Working Street, Cardiff, United Kingdom

Created By:
Eventbrite
Spread the word
Dau awdur o Japan yw Fumio Obata ac Yuya Sato sy’n ceisio adfywio straeon Japaneeg drwy eu gwaith ffuglennol. Mae nofel graffig Fumio Obata, Just So Happens, yn stori am alltudiaeth a pherthyn. Mae Yumiko, sy’n byw yn Llundain, yn dychwelyd adref ar gyfer angladd ei thad, lle dilynir traddodiadau Japaneeg yn ofalus. Mae nofel Yuya Sato, Dendera, yn edrych ar chwedl Japaneeg ubasute – yr arfer o adael perthnasau oedrannus i farw mewn llefydd anial – lle mae’r arwres, Kayu Sato, yn deffro mewn cymuned iwtopaidd sydd o dan fygythiad. Bydd yr awduron yn siarad am y berthynas rhwng testun a delwedd, gan sôn am eu dylanwadau o ddiwylliant poblogaidd Japaneeg, a bydd croeso i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau.


Rhan o Japan Heddiw 2019. Rhaglen Diwylliant Gyfoes mewn partneriaeth â Sefydliad Japan a Phrifysgol Sheffield. 

Wedi’i noddi gan Sefydliad Sasakawa Prydain Fawr, Cymdeithas Japan a’r Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol.

Rhan o Dymor Diwylliant Japan-DU 2019-20

Cyfieithu ar y pryd Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Gymraeg yn ystod y sesiwn holi ac ateb. Os ydych yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â mlang-events | caerdydd ! ac ! uk erbyn dydd 07/02/19 i wneud ymofyniad cyfieithu ar y pryd. Nodwch fod 10% neu mwy o’r rhai sy’n bwriadu dod yn angen i ofyn am y ddarpariaeth hon er mwyn iddo gael ei ffynonellau i fod yn bresennol a bydd yn amodol ar argaeledd adnoddau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fumio Obata and Yuya Sato are two Japanese writers revitalizing Japanese storytelling through their fictional work. Fumio Obata’s graphic novel Just So Happens is a story of exile and belonging, where Yumiko, living in London, returns home for her father’s funeral, where Japanese traditions are delicately evoked. Yuya Sato’s novel Dendera explores the Japanese legend of ubasute – the custom of abandoning elderly relatives to die in a desolate place – where the heroine, Kayu Sato wakes up in a utopian community under threat. The authors will talk about the relationship between text and image, explore their influences from Japanese popular culture and take questions from the audience.


Part of Japan Now 2019. Programmed by Modern Culture in partnership with the Japan Foundation and Sheffield University. 

Supported by Great Britain Sasakawa Foundation, the Japan Society and the National Centre for Writing.

Part of Japan-UK Season of Culture 2019-20

Simultaneous Translation The event will be delivered in the medium of English. You are welcome to ask questions in the medium of Welsh during the Q&A session. If you intend to do this, please contact mlang-events | cardiff ! ac ! uk by 07/02/19 to request simultaneous translation. Please note that 10% or more of those planning to attend will need to request this provision in order for it to be sourced and will be subject to resource availability.
InfluenceMy Influence
Nonprofit
Is this event associated with a nonprofit?
Hour Tracking
Track your hours of participation, volunteerism, and community service. Track
Discount & Promotions
Find coupons, discounts, and promotions. Explore
Rewards
You must login to receive rewards. View
Created By:
Eventbrite
Spread the word