Wales International Development Summit / Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru

Thu Feb 21 2019 at 09:00 am to 05:00 pm
Cardiff City Football Club, Cardiff City Stadium, Cardiff, United Kingdom

Cardiff City Football Club, Cardiff City Stadium, Cardiff, United Kingdom

Created By:
Hub Cymru Africa
Spread the word
CYMRAEG ISOD

If you sign up for an event with us, we will not share your information with any third parties. We will delete any information we store within 12 months. If you would like to sign up to our mailing list please go to  http://eepurl.com/VhmHX />
SAVE THE DATE

A one day conference for people working in or interested in the International Development sector in Wales

--------------------

Os byddwch chi'n cofrestru i ddigwyddiad gyda ni, ni fyddwn yn rhannu'ch gwybodaeth gydag unrhyw drydydd parti. Byddwn yn dileu unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei storio ar ôl 12 mis. Os hoffech chi ymuno â'n rhestr cylchlythyr ewch i: 
http://eepurl.com/VhmHX />
ARBED Y DYDDIAD

Cynhadledd un dydd ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn neu gyda diddordeb yn y sector Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru

 
Nonprofit
Is this event associated with a nonprofit?
Hour Tracking
Track your hours of participation, volunteerism, and community service. Track
Discount & Promotions
Find coupons, discounts, and promotions. Explore
Rewards
You must login to receive rewards. View
Created By:
Hub Cymru Africa
Spread the word