กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

Sun Apr 28 2019 at 12:00 pm to 01:00 pm
BUDDHAPADIPA SUNDAY SCHOOL, 14 Calonne Rd., SW19 5HJ Wimbledon, United Kingdom, Wimbledon, United Kingdom

BUDDHAPADIPA SUNDAY SCHOOL, 14 Calonne Rd., SW19 5HJ Wimbledon, United Kingdom, Wimbledon, United Kingdom

Created By:
Facebook
Spread the word
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ" เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจขนมธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย ที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบต่อมาอย่างยาวนาน และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เข้าในชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย แม้จะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม
InfluenceMy Influence
Nonprofit
Is this event associated with a nonprofit?
Hour Tracking
Track your hours of participation, volunteerism, and community service. Track
Discount & Promotions
Find coupons, discounts, and promotions. Explore
Rewards
You must login to receive rewards. View
Created By:
Facebook
Spread the word